Telephone hotline: +32 2 380 23 32

Privacy disclaimer

Deze website is eigendom van K-FORCE.
 
Huidige Privacy Disclaimer betreft de volgende punten:
 
1. De contactgegevens van de gegevensverantwoordelijke
2. Privacy Beleid
3. Verwerken van persoonsgegevens
4. Het gebruik van cookies
5. Rechten en klachten
 
 
1. Contact gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
 
K-FORCE, (Kurt Everaerts) gevestigd te Waterloosesteenweg 33, 1640 Sint-Genesius-Rode, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0807.815.505, info@k-force.be, tel. 0032 2 380 23 32, is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.
 
 
2. Privacy beleid
 
K-FORCE respecteert de privacy van haar klanten, de gebruikers van haar website en zij die ingeschreven zijn voor de mailing.
 
K-FORCE neemt hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen en houdt regelmatig audits om uw gegevens veilig te stellen.
 
 
3. Verwerken van persoonsgegevens
 
Zodra u in kader van een contract, een order, een vraag via het webformulier, een telefonische dienstverlening of voor de mailing beroep doet op K-FORCE, worden uw gegevens verwerkt. 
 
K-FORCE houdt ook persoonsgegevens bij in kader van de mailinglijst voor commerciële doeleinden en beroept zich hiervoor op de toestemming.
 
K-FORCE verwerkt de gegevens met oog op een goede dienstverlening, met een commercieel doeleinde. K-FORCE gebruikt deze informatie voor klantenbeheer, het opstellen en versturen van facturen als ook voor direct marketing.
 
Deze gegevens zullen voor de duur van de samenwerking worden bijgehouden, maar niet langer dan X jaar, na beëindiging van het contract. 
 
De soortgegevens die K-Force bijhoudt zijn persoonlijke identificatiegegevens om u ten alle tijde goed te kunnen ondersteunen.
 
Deze gegevens worden door K-Force niet aan derden of naar landen buiten de EER verstuurd.
 
 
4. Het gebruik van cookies
 
Cookies
 
Tijdens een bezoek aan de site van K-FORCE ( www.k-force.be) kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Het gaat over tekst-bestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op onze website bent geweest. Dit wordt enkel gedaan voor statistische redenen, maar ook om de behoeften van de terugkerende bezoeker te optimaliseren.
 
Deze bestanden/cookies worden enkel gebruikt in het kader van onze website en worden niet gebruikt voor andere diensten, met uitzondering van:
 
Google Analytics
 
U kunt u browser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen op uw harde schijf.
 
 
5. Uw rechten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)
 
De Betrokkene wiens gegevens worden verwerkt door K-FORCE hebben recht om ten alle tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met info@k-force.be
 
Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens kunt zich ook wenden tot de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be), wij vragen u om dan ook met ons contact op te nemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen oplossen.