Duurzaam en ecologisch verantwoord ondernemen

Duurzaam en ecologisch verantwoord ondernemen

Onze focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

K-Force streeft constant naar een optimale balans tussen mensen, de planeet en (duurzaam) ondernemen.

Duurzaam ondernemen is voor ons een natuurlijk en niet te vermijden deel van onze dagelijkse manier van werken. Om ons aan de belofte van een duurzame bedrijfsvoering te houden, hebben we de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd (en doen we dit nog steeds) en zijn er allerlei initiatieven ontplooid die onder andere bijdragen aan een zo laag mogelijke CO2 uitstoot en het ondersteunen van (lokale) maatschappelijke doelen. Om deze initiatieven de aandacht te geven die ze verdienen, lijsten we ze hier op.

Ecologisch verantwoord ondernemen

K-Force beschikt over een mooi park zonnepanelen van 40 stuks en werkt met een warmtepompsysteem. Op een jaar produceren we ongeveer 10.500 kWh, wat ons verbruik van ‘klassieke’ stroom bijna tot nul herleidt. Onze CO2 uitstoot wordt zo verminderd met maar liefst 6.8 ton per jaar! Ons warmtepompsysteem onttrekt op efficiënte wijze warmte uit de omgeving geeft deze warmte af op een bruikbaar hoger temperatuurniveau. Energie uit de omgeving gebruiken om water op te warmen dus. Dat is precies wat een warmtepomp doet. Omgekeerd gebruikt ze in de zomer de koelte uit de lucht of de bodem om de temperatuur binnenshuis te doen dalen. En de elektrische energie die hiervoor nodig is, die komt van onze zonnepanelen.

Verminderen van energieverbruik en verlagen van IT-kosten

K-Force full cloud solution

De cloud vermindert mee het energieverbruik van een KMO

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk projecten op te leveren in een volledige cloudomgeving. Dit wil dus zeggen dat de minder performante en vooral, vaak minder energiezuinige servers bij KMO’s uit beeld verdwijnen. Het cloudwerken kan inderdaad mee de uitstoot van een KMO enorm doen drukken.
In het algemeen zijn clouddatacenters gehuisvest in energiezuinige gebouwen die worden aangedreven door duurzame energiebronnen, zoals wind en zonne-energie. Het is voor bedrijven dus veel duurzamer om een cloudserviceprovider te gebruiken voor hun computerbehoeften in plaats van hun eigen datacenters te bouwen. Het zou voor een bedrijf meer energie verbruiken om componenten te vervoeren en zelf een datacenter te runnen in plaats van dit via een efficiëntere cloudserviceprovider te doen. Naast het gebruik van duurzame energiebronnen, mogen we ook niet voorbijgaan aan het feit dat de energie en ressources in zo’n datacenters vele malen efficiënter worden ingezet dan dat een (klein) bedrijf dit kan doen.
K-Force Computer Solutions hardware purchase and lease

Energiezuinige selectie van hardware

Qua desktop pc’s plaatsen we hoofdzakelijk onze zgn. “Cloud PC’s” bij klanten. Uiteraard hebben we deze ook zelf in gebruik in onze kantoren en bij collega’s thuis om hen te faciliteren. Deze pc’s zijn compacte toestellen die kunnen worden bevestigd aan de achterkant van een scherm om plaats te winnen. Bovendien zijn ze ‘fanless’ (er is geen luidruchtige ventilator aanwezig) en zijn ze zeer energiezuinig. We kiezen er heel bewust voor om dit soort computers te installeren in werkomgevingen, waar ze vaak elke dag van de week een hele werkdag in gebruik zijn. Wanneer niet in gebruik, verbruiken ze ongeveer 6 W. Klanten die in onze cloud werken, gebruiken het systeem van de eigen computer amper. Ervan uitgaande dat het toestel vijf dagen per week gedurende acht uur per dag in ‘ruststand’ werkt, zou het jaarlijkse verbruik minder dan 12,5 kWh bedragen, wat neerkomt op slechts 4 euro op de elektriciteitsfactuur (aan 30 euro ct/kWh). Dat is veel minder dan een conventionele desktop-pc.

Milieubewust in onze dagdagelijkse werking

Paperless way of working

Wij bewaren al onze data zoals dossiers en klantengegevens enkel digitaal. Hiervoor gebruiken we een zeer gestructureerde en uiterst veilige softwareoplossing die we op maat hebben ontwikkeld en waaraan nog dagdagelijks wordt ontwikkeld. Standaard werken wij ook uitsluitend met digitale contracten, interventiebonnen en facturatie, zowel naar onze leveranciers als klanten toe.

Verplaatsingen beperken

Als IT-bedrijf zetten we volop in op automatisering en AI (Artificial Intelligence). Eén van de gevolgen hiervan is dat we heel wat zaken 100% van in onze kantoren kunnen doen. Toestellen activeren, herstarten, onderhouden, problemen oplossen, … Groot voordeel is natuurlijk dat we hierdoor heel wat verplaatsingen en dus impact op zowel milieu als mens mee helpen beperken. Ook in onze aankoopstrategie houden we zoveel mogelijk rekening met korte trajecten. Onze eerder genoemde Cloud PC’s worden bvb. geproduceerd in Duitsland, in plaats van in China.

Recycleren

Wij voeren een actief beleid voor het scheiden van bedrijfs- en elektronisch afval en het hergebruiken van verpakkingsmateriaal. Het gebruik van papier binnen de organisatie wordt tot het minimum teruggebracht. Soms nemen wij gebruikte toestellen van klanten over voor hergebruik elders en klanten weten ook dat ze afgeschreven materiaal kunnen komen binnen brengen. We werken hiervoor met een recyclagebedrijf dat op regelmatige basis deze gebruikte elektronica komt ophalen. Hetzelfde geldt voor gebruikte inktpatronen en batterijen.

Ecologisch denken

Waar mogelijk zetten we steeds een stapje terug alvorens een beslissing te nemen en bekijken we of we iets niet op een meer ecologisch verantwoorde manier kunnen doen. Een voorbeeld hiervan zijn de waterflessen die we aan onze medewerkers geven. In plaats van voor gewone plastic te kiezen, kiezen we voor flessen van recyclebaar plastic. Alle Dopper-flessen zijn Cradle to Cradle Certified™: de gouden standaard voor veilige, circulaire en verantwoorde producten. K-Force heeft ook geïnvesteerd in een drinkwatersysteem van Aqualex. Dit filtert kraantjeswater tot perfect drinkbaar water voor onze medewerkers. Geen plastic nodig dus! Uiteraard maakten we deze denkoefening ook bij de uitrusting van onze kantoren. Naast de plaatsing van de zonnepanelen en warmtepomp, werd er ook overal gekozen voor LED-verlichting, wat tot 80% energiezuiniger is dan gewone verlichting.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sponsorships

Op regelmatige basis steunt K-Force de volgende maatschappelijk geëngageerde doelen.

  • Vrijwilligersorganisatie Kiwanis voor hulp aan kinderen in en om Beersel. Ze ondersteunen onder meer projecten voor sport voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking, kinderen met een leerachterstand en/of leerstoornissen en de Belgische Rett Syndroom Vereniging (neurologische stoornis bij meisjes).
  • Lions Club tussen Zenne en Zoniën (Beersel) voor hulp bij sociale noden in de maatschappij. Onze maatschappij slaagt er helaas niet in om een aantal sociale noden voldoende te ondersteunen. Dit is ook in onze streek het geval. Enkele voorbeelden: de gehandicaptenzorg in onze gemeenten, De Poel, de autistenverenigingen, blindenzorg, Sint-Vincentiusgenootschap,  Vereniging  voor de veiligheid van de kinderen, Verblijf voor personen in nood, Tinkelbel, Mensen voor mensen, enzovoort. De Lions Club steunt al deze initiatieven en helpt bvb. ook scholen in hun strijd tegen drugsbestrijding en staat zwaar zieke mensen in financiële nood bij. Dit zijn maar enkele van de vele goede initiatieven.
  • NGZ – Natuurgroepering Zoniënwoud. Dit is een natuurgidsenvereniging met een werkingsgebied dat zich situeert in en rond het Zoniënwoud en draagt bij aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het woud.
  • Doorheen het jaar zamelt K-Force onder collega’s en klanten kleren, speelgoed, spullen, … in voor La Chapelle de Bourgogne in Ukkel. Dit is een opvangcentrum voor jongens van 6 tot 21 jaar met als doel het welzijn van deze jongeren te verbeteren en hen een toekomstperspectief te bieden.
  • Soroptimist Club Beersel-Zennevallei – vzw Levenslust. Deze organisatie helpt jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis. Wij leveren hen iMacs en laptops zodat ze ook op digitaal vlak deze jongeren kunnen ondersteunen.
Onze dagelijkse manier van werken
Waar mogelijk probeert K-Force steeds diensten of producten af te nemen bij lokale bedrijven uit de regio, en bij voorkeur bij onze klanten. Bij het beslissingsproces van onze aankopen, weegt het feit of een bedrijf uit de regio is en/of klant zwaar door.
Wat we ook meenemen in ons beslissingsproces is de mate waarin een bedrijf zich zichtbaar inzet voor de maatschappij. Voor het onderhoud van onze tuin, rekenen we bvb. op “Les Jeunes Jardiniers”. Dit is een lokale vzw die door de COCOF erkend is als een aangepaste werkplek voor personen met een handicap. Van de 140 personen in dienst, zijn er 100 met een handicap.
Ook voor de aankoop van relatiegeschenken, werken we vaak samen met ’t Werk, wat eveneens sociaal geëngageerd bedrijf is. Ze stellen namelijk specifiek mensen met autisme te werk.
Net zoals we bij onze aankopen rekening houden met het sociale en maatschappelijke aspect, doen we dit ook bij de keuze van onze partnerships.

Verantwoordelijke werkgever

K-Force is een bedrijf dat goede waarden en normen naar zowel klanten, leveranciers, haar omgeving, maar vooral ook naar haar werknemers toe zeer hoog in het vaandel draagt.
Dit zijn enkele van de zaken die we doen om een zo goed mogelijke werkgever voor onze medewerkers te zijn.
We zetten in op het sporten tijdens de middag en na de uren door het kiezen voor een bedrijfsomgeving nabij het Zonienwoud en door het installeren van een douche voor na het sporten.
We voorzien steeds vers fruit voor onze medewerkers. Naast het hele jaar door koffie en thee voorzien we tijdens de zomer onze medewerkers van frisdrank en in de winter van soep.
Om de teamsfeer te bevorderen, voorzien we iedere vrijdag broodjes voor onze medewerkers. Zo is de vrijdagse lunch een wekelijks moment voor heel wat medewerkers om naar uit te kijken.
We organiseren regelmatig teambuildings, vaak met partner, die bijdragen aan de groepssfeer.
Wij stimuleren gelijke rechten, gelijke behandeling, gelijke kansen en gelijke beloning voor vrouwelijke en mannelijke medewerkers.
Wij maken geen onderscheid op basis van afkomst, etniciteit, godsdienst, leeftijd, politieke voorkeur, seksuele voorkeur of handicap.
Aanwezigheid van een ‘happiness officer’ die erop toeziet dat iedereen zich gelukkig voelt, zowel privé als professioneel.
Per team zijn er teamleaders die zeer aanspreekbaar zijn en openstaan voor feedback.
We moedigen aan dat medewerkers nieuwe zaken willen uitproberen en ondersteunen hen hierin.
Ook het management team staat steeds open voor ideeën en feedback van medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd voelt.